MARATONA E KURVAVE SHQIPTARE

MARATONA E KURVAVE SHQIPTARE
MARATONA E KURVAVE SHQIPTARE

Friday, May 27, 2011

UNE PERGJIGJEM;Dr.PROF. BEGAD BALIO-VICIT, TE PA VLERE
Begzad Baliu: Për një Organizatë Joqeveritare dhe një librushkëE diel, 08-06-2008, 01:46pm (GMT+1)

Burimi i shkrimit:

http://www.zemrashqiptare.net/article/Komente/3532/

Begzad Baliu

NEVERIA

Për një Organizatë Joqeveritare dhe një librushkë (Pena shqiptare, Prishtine)
Nga Begzad Baliu
OJQ-të menjëherë pas luftës, në zyrat vendore të qeverisura nga UNMIK-u, janë regjistruar disa qindra a mijëra të ashtuquajtura Organizata Joqe¬ve¬ritare, të cilat në opinion janë të njohura me shkurtesën OJQ.

Janë regjistruar, thuhet, mbi njëmijë Organizata Joqeveritare në Kosovë, të cilat merren me të gjitha problemet e identifi¬kuara në shoqërinë kosovare: me probleme ekonomike, sociale, politike, etike, kultu¬rore, shkencore dhe përtej të gjitha këtyre edhe fetare.

Janë regjistruar, thuhet, mbi njëmijë organizata që merren me probleme të individit, familjes, qytetit, krahinës, Kosovës dhe madje rajonit përgjithësisht.

Janë regjistruar, kuptojmë tash, si Orga¬ni¬zata Joqeveritare institucionet, të cilat deri paraluftës kanë qenë institucione shtetërore, të cilat kanë bërë politikën një¬partiake dhe shtetërore në ish-Jugosllavi.

Janë regjistruar më së shumti organizata fetare, të cilat, duke e njohur shoqërinë shqiptare si shoqëri postkomu¬niste dhe ateiste, kanë besuar se mund të investojnë konceptin e tyre fetar, kryesisht të panjohur në kulturën fetare të kësaj ane.

Janë regjistruar shumë Organizata Joqeveritare që merren me luftën kundër a¬na¬lfa¬betizmit, me kurse e trajnime, se si duhet të ushqehesh, të drejtosh familjen, institucionin dhe shtetin, si duhet të respektosh gruan dhe fëmijët dhe madje si duhet të planifikosh numrin e anëtarëve të familjes!

Janë regjistruar shumë Organizata Joqeveritare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, sado arkivat dhe kujtimet shumë të freskëta të qytetarëve tanë thonë se shumë drejtues të sotëm të tyre deri dje kishin shkelur të drejtat më elementare të tyre.

Kështu, pra, janë regjistruar shumë Organizata Joqeveritare sado numri i anëtarëve të tyre nuk mund të thuhet se është posaçërisht i madh. Për regjistrimin e tyre janë dashur jo më shumë se tri nënshkrime, statuti i gatshëm i OSBE-së dhe gjysmë faqe program, ndërsa për vjeljen e fondeve të shumta ndërkombëtare vetëm një nënshkrim dhe një llogari bankare.
Njëra nga ato

Njëra prej Organizatave Joqeveritare që në këtë rast u bë objekt i diskutimit tonë, nuk është organizatë e cila ka funksionuar më parë si shoqatë apo organizatë partiake shtetërore, e megjithatë në radhët e saj mund të shihen dhe lexohen emrat e disa anëtarëve aktivë, të cilët gjatë sistemit komunist kanë cenuar rëndë të drejtat qytetare të popullit shqiptar në Kosovë; nuk është organizatë e rrudhur në ndonjë klan tre anëtarësh e megjithatë vepron brenda klanit, nuk është trashëgimi e ndonjë rajoni, qyteti a krahine, përkundrazi në radhët e saj kemi mundur të shohim personalitete me kulturë tipike evropiane dhe me vetëdije historike kombëtare; nuk është organizatë e një brezi të harruar a të rilindur, përkundrazi duket të ketë angazhuar breza të ndryshëm krijuesish; nuk është organizatë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përku¬ndrazi pretendon që me problemet me të cilat merret, e kjo është nxitja! e krijimtarisë letrare në Kosovë dhe në botë, të bëhet sinonim i vlerave më të larta humane, intelektuale, krijuese dhe njerëzore.

Por, ja, pikërisht kjo organizatë këto ditë në një prej botimeve të saj të pakta, shkel, fyen dhe përdhos të drejtat e njërit prej drejtuesve të saj, në atë përmasë, në të cilën nuk janë shkelur deri më sot as në kohët më të errëta staliniste.

Në njërin prej botimeve të saj me krijimtari letrare, veç krijimeve letrare ajo boton edhe një numër fotografish nga aktivitetet e shoqatës. Në kopërtinën e brendshme dhe në fotografinë e parë të saj duket edhe një krijues (që në tekstin e redaksisë shpjegohet se fjala është për sekretarin e shoqatës), fytyra e të cilit është gërvishtur (në të vërtetë mbishkruar) me një iks të kuq.

Në botimet shqiptare gjatë këtyre pesëdhjetë vjetëve të fundit nuk kanë munguar veprat me fytyra të retushuara, të këputura, të mbuluara etj., por në mënyrë shumë të kujdesshme dhe të padukshme. Pra, edhe atëherë kur është bërë retushimi, mbulimi, këputja apo skajimi i tyre, kjo është bërë në mënyrë mjaft profesionale.

Për shkak të retushimit, mbulimit, këputjes apo skajimit të tyre, një kohë të gjatë nxënësit, studentët, arsimtarët dhe përgjithësisht historianët nuk kanë mundur t’i shohin disa nga figurat e rëndësishme të ngjarjeve të mëdha të historisë së popullit shqiptar dhe t’i lexojnë nënshkrimet e disa prej pjesëmarrësve të këtyre ngjarjeve ku janë marrë vendime me rëndësi historike për fatet historike të popullit shqiptar.

Për shkak të retushimit, mbulimit, këputjes apo skajimit të tyre, për një kohë të gjatë nxënësit, studentët, arsimtarët etj., të cilët kanë mësuar në shkollat dhe institucionet e tjera arsimore në Shqipëri dhe në ish-Jugosllavi, nuk kanë mundur t’i lexojnë të gjitha nënshkrimet e pjesëma¬rrësve të Lidhjes së Prizrenit, t’i lexojnë disa nga nënshkrimet dhe t’i shohin disa nga figurat e pjesëmarrësve të Kongresit të Manastirit, si dhe t’i shohin disa nga figurat më me ndikim në jetën politike dhe shtetërore gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Duke i fshirë nënshkrimet e disa prej pjesëmarrësve të këtyre ngjarjeve të mëdha me rëndësi historike, duke i retushuar me kujdes disa portrete politike aktuale apo të kohës, historio¬gra¬fia zyrtare përpiqej të ndryshonte qoftë edhe vetëm pjesërisht historinë apo t’i jepte një përfundim të dëshiruar sipas koncepteve të saj politike.

Duke i mbuluar nënshkrimet me pamje të caktuara simbolike, sikur vepruan historianët shqipta¬rë në vëllimin “Historia e popullit shqiptar“ me maketin e shtëpisë së Lidhjes së Prizrenit; duke retushuar apo mënjanuar disa fotografi të pjesëma¬rrësve të Kongresit të Manastirit apo të Luftës së Dytë Botërore, sikur vepruan autorët dhe njëkohësisht censorët e kësaj historie shtetërore; duke retushuar disa pamje të personaliteteve të caktuara në ngjarjet vendimtare për popullin shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe pas saj, ata i bënë dëm të vërtetës, parimeve shkencore mbi të cilat zakonisht shkruhet historia, por në të njëjtën kohë historianët shqiptarë, autorë të këtyre veprave dhe të këtyre temave u angazhuan që atë ta bëjnë në mënyrë mjaft të kujdesshme, me përkushtimin e atyre që të pavërtetën duan ta bëjnë me çdo kusht të vërtetë ndërsa gjysmë të vërtetën si të vërtetë e gjysmë.

Ngjyra e kuqe

Për përjetuesit e nënvizimit të emrit të tyre me ngjyrë të kuqe, dhe sidomos për përjetuesit e fshirjes së emrit të tyre me ngjyrë të kuqe, gërvishtja e fytyrës së njërit prej anëtarëve të kryesisë së kësaj Orga¬nizate Joqeveritare letrare, ishte një kujtesë e hidhur, një dëshpërim i papërmbajtshëm dhe madje një neveri e llojit të vet.

Kemi parë dekada me radhë se si emrat e nxënësve, studentëve, arsimtarëve, punonjësve të kulturës e të shkencës, për shkak se kanë qenë të fshirë me ngjyrë të kuqe, nuk kanë mundur të vazhdojnë mësimin në shkollë, nuk kanë mundur të regjistrohen në fakultete, nuk kanë mundur të zënë vende të punës, e çka tjetër!

Emrat e tillë janë nënvizuar me ngjyrë të kuqe për të dëshmuar se dora që e ka bërë këtë, ka qenë dorë e lartë, skajshmërisht e lartë e sigurimit shtetëror, ndërsa emri i nënvizuar emër i personit të rrezikshëm për politikën shtetërore të kohës.

Emrat e fshirë me ngjyrë të kuqe, ndërkaq, mund të mos shiheshin në tabelat publike të institucioneve arsimore, kulturore dhe politike e shtetërore. Aktet e tilla mund të shiheshin nga një numër i caktuar i pjesëtarëve të institucioneve, nga një organ partiak apo shtetëror, nga një këshill i panjohur, ndërsa ngjyra e kuqe mbi emrin e caktuar nënkuptonte jo vetëm pengimin, por edhe ndalimin, shkyqjen, ndërpre¬rjen e punës, në mos edhe arrestimin, paraburgi¬min, heqjen e lirisë së tij etj.

Edhe në botimet më tipike staliniste, nuk na ka rënë të shohim fshirjen e emrit a të figurës së cilitdo prej personaliteteve partiake apo historike. Sado i rrejshëm të ketë qenë qëndrimi i tyre ndaj bashkëko¬hësve, ai ka qenë një moral me parime të caktuara, kur është fjala për komuniki¬min me publikun. E, autorët e këtij vëllimi historinë e krijimit të saj e kanë ngritur në arrogancë, ndërsa historinë e institucionit të tyre në një pronë jo kulturore po denigruese, jo komunikuese po neveritëse. Më në fund, çfarëdo që të bënin dhe të mundë të bënin individët a institucionet e dikurshme, këtë e bënin në emër të shtetit apo të partisë shtet.

Po akti i gërvishtjes së fytyrës së individit në një botim kulturor, në emër të kujt bëhet sot? Si mund të qëndrojë mbrapa këtij akti shqetësues një Organizatë Joqeve¬ritare, një institucion, anëtarësinë e së cilës e kanë nënshkruar punonjës të shkencës e të kulturës me përmasa kombëtare.

Në aktivitetet e saj shihen shumë krijues, studiues, profesorë universitarë dhe madje persona¬litete me ndikim në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, angazhimi i të cilëve shkon në shkallë ndërkombëtare, sado reagimin e tyre për këtë akt nuk e kemi dëgjuar a lexuar as disa muaj pas daljes së këtij vëllimi.

Në faqet e tij të pakta mund të lexohen shumë krijime letrare të autorëve të cilët tekstet e tyre poetike i kanë dërguar madje edhe nga shumë vende të Evropës: Anglia, Zvicra, Belgjika etj., ndërsa poezitë e tyre më së shumti kumtojnë lirinë, demokra¬cinë, dashurinë, dëshmorët, Kosovën, mërgimin, vetminë, kujtesën e rëndë të dhunës serbe etj., por si të kërkohej të ngrihej një mal i madh kundërshtues mes idealeve dhe koncepteve në njërën anë dhe krijuesve të letërsisë së këtij libri, redaksia vë në ballinën e brendshme, siç do të thoshte Volteri “aktin e së keqes me emrin Satana”.

Duke përfunduar
Kur e kemi hapur për herë të parë këtë përmbledhje krijuesish dhe kemi parë fotografinë e parë në të cilën veç tjerash shquhej fytyra e kryqëzuar me të kuq, kemi besuar se fjala është për ndonjë gabim teknik. Nuk kemi mundur të besojmë se dora e njeriut mund t’i lejojë vetes një akt të këtillë. E kemi besuar vetëm kur në fund kemi lexuar fjalën e redaksisë, në të cilën, veç tjerash kuptohej se financues i këtij botimi ishte Ministria e Kulturës, Rinisë, Sporteve dhe e Çështjeve Jorezidente. Si të besojmë se Ministria financon gjëra të këtilla, apo sheh gabime të këtilla dhe hesht!

Vazhdimi i diskutimit të këtij akti nga këndi i Ministrisë nënkupton një tekst tjetër.

A do të na detyrojë Ministria e Kulturës, Rinisë. Sporteve dhe e Çështjeve Rezidente të merremi me tema të këtilla.
‘Nimo Zó!
Enjoy 5 GB of free, password-protected online storage. Get Windows Live SkyDriv
-----------------------------------------------------------------------------------------
REAGIM  I GJIGJEM BEGZAD BALIO,VIÇIT, TË PA VLERË
Shkruan ; BAHTIR HAMZA,bahtirhamza@yahoo.com


Date, June,15,2008,

PROLOGU
Ne www.zemre shqipatre.net. takohm me letren e Begzad Balio-viçit,nga fashti Makresh i Poshtëm, të Gjil;anit, që është puntor i Istitutit Albanlogjik të Prishtinës, e cila letër është prezentuar në vitin 2004.që hapi dizinformata, shpifje e propaganda të rrejshme,dhe si i zemruar jepë e hapë diskutime të pa nevojshme, të pa vlera, që shkruan keq e më keq, për shqiptarët dhe për Shoqatat në përgjithësi dhe edhe për Shoqatën alternative të poetëve “Pena shqiptatre”.duke u munduar të na vrajë me injurancë ,me fyrje e shpifje, me qëllim që të i kallin veprat dhe sukseset e “ Penës Shqiptare”, e Begazd Balio,VIÇI I pa vlerë hapë polimike te pa nevoje.

NUk e di a e ka kuptuar deri më tani Begzaat Balio-VIQI se OJQ-ët janë opozita më active ndaj qeverisë,nuk e di se a e ka kuptuar Begzad Balio-VIQI se sa vetedijesime dhe se sa ngritje kulturore,morale dhe mjedisore e e dhe shkencore iu është ofruar nga këto shoqata jo qeveritare popullit të Kosoves,për të cilat populli I Kosoves pati,ka dhe do te kete nevojë,për intergrim ne Europë dhe Botë.Kritika ndaj OJq-ëve vjen vetëm nga njerӕzit si Begzad Balio-VIQI që nuk ia duan të mirën Kosovës dhe mundohen që Kosoven ta shohin në primitivizmin e saj shekullor ,të prirë nga patriakalizmi,që nuk njeh rrespst ndaj “të dobëtit” .

Ty Begzad Balio-VIQI,çfarë të pengon ngritja kulturore,çfarë të pengon barazia gjinore,çfarë të pengon planifikimi familjar,çfarë tëpengon vetëdijësimi për mbrojtjen shëndetësore të nanave,foshnjeve,dhe rinisë e fëmijëve!!! Ty Begzad Balio-VIQI unë që jam liberal I fjalës së shkruar,të jap lirinë e plotë që të shkruash çfarë të duash,por ti je një HIQ dhe nuk mundesh asesi as ti e as shokët e tu të pwengojnë veprimtarite e shoqatave jo qeveritare të asnje profile,port a dijsh mire se je edhe më I pavlere nese ke aspirate të shkatërron imazhin tim sepse unë jam poet I lindur, me talent natyror,dhuratë e HYJIT,nuk jam poet I komunizmit me mësime të marra nga bankat e shkollave,sit ë shkruash e të veprosh vetëm pë komunizmin dhe primitivizmindiciplinen dhe rregullat,principet e zakonet,të cilat në vend që të ruajn kulturen dhe historinë tone ,gati sa nuk e asimiluan fare!

Prandaj Bagzad Balio-VIQI,them se duhet të dalesh pak nëpër Botë dhe të shohish se çka do të thotë kultura ,arti e edukata!

Por për hire të se vertetës dhe te NDRIT tim dhe të shmebullit tim për të mire,për të I treguare se cili jam unë dhe cila është PENA SHQIPTARE, po i gjigjem.

Në qender te leterës dhe në mbredësi të, shton , akuzone, mohon rrolin e Shoqatës se Potëve, “Penes eshqipatre” , dhe mundohet me i djegë veprimtarinë time dhe suksetset e Shoqatës,ndresa në anënë tjetër na i bënë tëe njohura mardhenjete e liga të tina, me njerëzit e ligë me “ njerezit “e tipit siqe eshte Jusuf Vativci,”Dr”.UDB-ashi “FDMB”, dhe vet Bagzad Baliovici, duke hyre ne interesine e përbashket me ata me formen e krimit në diskritin e ulët kundër kulturëse shqiptare, kundër veprave dhe arti shqiptar, kundër rinisë,kundër studentve e kundër krijusëve të botëse se re shqiptare,dhe duke e ver në dyshim titullin e shkencatrit, e si shkenctar Begzad Balioviçi,përdore një mënyrë tjetëre, për të ekzistuar në Instuititin Abanalogjik,gjegjësiht në Tempullin e Rexhep Qosjes…….

Pra është shumë e randesishme që ta njohim edhe këtë “njeri’ në rrolin e tina përkulje, në rrolin e tina që në përpjkej diplomatike, tinxisht ka lujtur role kunder PENES SHQIPTARE, për të shuar aktivitetin e PENES.që si i binjkazuar, i përshatet dhe I shkon për shtati “FDMB-qit” dhe UDB-ashve, te tjerë laramanave,hund gjatë,e kokë tullaca, të tjerë që ishinë të përbetur kubndër kulturës shqiptare,pra ishin komunitsa, mitila e ndytësira të sistemit të tillë, që sot titullohen si shkenctar, si shqiptar që asgjë nuk kanë qitë në dritë.

Me Begazd Bailoviçi, jam takurë me 27. Nëtor 2002, në hapjën e exspozites time arti në Instutution Albanalogjkike, dhe çdo ditë kemi biseduar deri në 2.dhejtor.2002.kur unë e mbylla ekspozitën.Ky “njeri” çdo mëngjes dhe çdo mesditë ka ardhë të unë në tavolinen time me gruan dhe vajzen e tina, dhe kemi ndjetë bashkë.Në ketë ambijent tavolina e ushqipmit që cdo ditë ka qen e mbushre me ushqim të freskte dhe pijve qe ishte enkase për visitor.

Në shenjë respekti Unë ua, dhashë dy librat e mija,Jeta ne Peshoje, dhe vdekja nis nga brenada, dhe u intresojke te dinet për mua edhe me shumë, dhe unë në nënyrën njerësor I hapi bisedë, dhe I thashë.Une jam nje njeri ni hapure, elegat, i sinqert, “kujt I ke kontrubu,” ishte pytja e Bargzad baiut, dhe I tashë, me ndershmeri të paster i kam kontribuare shqiperis, Kosoves, vendlindje sime, shqiptarëve,atdheut dhe kulturese se kombit tim, kome qenë ushtar i femijve te mije, dh ju kanë mbushur syt me lot, dhe dhuna mi dha rruget e mërgimit, “e po keshtu ishte fati i shumë nacionalistve,”…dhe ne nentor.2004. me erdhi letera ne zyren time, se me duhet te shkoje ne gjykate sepse Bagzat Baliu kishte hap procse gjygjesore, kunder meje, owaaaa u befasova,

Ma kujtoje kohen e UDB-ashve, shqiptare qe I mborjshien interesate e serbve, dhe te serbise,qe ishin kunde nacionlaistve shqiptar, kunder kultures kombtera shqipatre, e tani po duhka me u gjykuar me Begzat baliun, per kulturne dhe librin shqip,ky Begazd Baliovici,qe eshte injurantve dhe shpishfese, po si UDB-ashate tjere dhe gjygine fitiva, e fjala ime është ligj.

Duke kundershtuar ashper veprimet e turpit te Begzate Balio,VICIT TE PA VLERE< q e ben dizenfermate dhe shpifje me propaganda te rrejshme kunder shqipatrve q e nuk jan e pajtuare m e te, po ua jepi disa sqarime per qeshthje se cka eshte kultura, dhe per ta mesuare te verteten kesaje letere iu bashkangjiture regaimin time ju ken mundesie q eta kuptone te vertene e edhe ju e edhe une une e hedhi pishte dezinfomartete, propaganda dhe injuratete tina, dhe ta atia tjtre UDBashe, Sistemi I juja, eshte I njohure qe nha viti 1956, dhe shte ka shume pikepytje per juve, qe hani me dy luge, dhe veprimet e krimeve te juja.…

Pena shqiptarte ishte eshte, dhe mbetete Fole e vertet, e se vertetse, e rinsie shqipatre, e shpirtet te perflakur, e studneve dhe mergimtarve shqipatret te mbere botese, per ata dhe per te gjithe, qe synuna dhe synoje te I realizojne aspirate e tyre letere me kengevashat etyre POEZI, që deshirojen dhe duan te hyjne ne panteonin poetic,Parndjete qe ta mesone te verteten, lexoni vepret qe jan boture ne Ediotoriumin tim, “ARBANI-I-,ARBANIA-II- ARBANIA- III- ARBANIA –IV- dhe shatet numerate te gaztese time “PENA SHQIPTARE”….qe i kom krijuare per shoqerine dhe ata I kan realizuare aspitrate e tyre, me libre q e une I kom botuare, dhe askujt kure nuk I kom vjedhe poezi, lete del nje krijuse le te totese se bahtire hamze ma ka vjedhe poezie,….?!

Une jam I ndertuare ne megrim, me korreeksi, me prcizitete te kohese, e me Pene shqipatre,u bene njeri zyratar ne Prishtine dhe mu ndalua edhe veprimtaria edhe lirija ,por edhe pse “pena shqiptarte “iku nga liria e Kosovse, kurre nuk mundet te shuhet e as te djegjet veprtimtari kulturore kombtare e saje e as kure nuk mundte te shuhete gazeta, ime edhe veprimatia ime, duke pershendet edhe zotin Petresonie, I cili me ka uruar,me ka mbeshtet dhe me ka perkrah moralisht, i cili shume mire e njeh karakteri dhe menteliteitne shqipatrve kosovar, qe e ka dite nje gje tille, se ku kam me perfundura,dhe se si kan meme kundershtruare shqipatrete mija, per kontributin dhe randesine qe I kam dhene kulturese shqiptare,dhe per njohjne e kohese se kaluar te komunistave qe na kan cnezuaruar e na kan burgosure kengevashat tona POEZI…..

Pena shqiptare ishte eshte dhe mbetet instutucion, ne intresien e rinise te studenëtve, të mërgimtarve dhe te popullit ton,pra enderrat, imagjinta, e riniese dhe e studenvte qe vije e behne realitet ne fushne e krijmatrinse leterare edhe puna e edhe startegjik e kultutrese per te njohur njeriu, kombit,kulturen lirine atdheun,dhe veparte e PENES SHQIPTYAE.Tani ne pal ka mbjatejene Kongresit te pare ne Prishtine Kosove,

Ta shiqojme sesi po reagojne shqiptarete,shekcarte, shkrimatre,shqiptare, ata qe se palqejne te vretene ekohese .artin dhe kulturne shqiptare, krijimtarine e rinse studentore shqiptare, ne alternative ta shofemi se cilet jane ata e cili jam UNE !..

Po ia bashkangjese keti shkrimi. Pasi po te interesone per veprimtarin time, qe te bindesh, se pse jame kunder UDB-ashve, dhe kunder shume VICAVE TE PA VLERE,dhe kunder atyre qe behjen shpifje e propaagnde te rejshme, ti qe si shqiptar,a,e,e po mundoheshe me I djege e me I kale, veprate kulturore kombetre te PENESE SHQIPTARE, sdhe mso harros ese shpejti do et via ne Kososve, per te I flakeruare trillimet e tya e edhe shume te tjerve…

KULTURA ESHTE STOLI ME E MIRA E CDO NJERIUT

Kete gje te cili tie ke shkruar e bene injuranti,njeriu I pa culture, njeriu I pa prespektive, njeriu I pa njeri, njeriu qe I thote truri te ben keq, dhe si I tille deshmohese se je nje servile, sahaleprise I ndyte,posi ndytesiarte tjere qe qujen dhe jane UDBashe,.

Injuranti mundohete te gjene ballansin veteme em shpifje dhe dezinfrmata, me propaghande te rrejshe, dhe nuk jeni niveli im, sepse une komunkoje dhe kome kominikure q ekna shkolla fillore me kulturn etime, dhe I kom kontyruibuare kultures etime lirise s eKosvse,dhe kom deshure te vertene e Kosvse, dhe ardhemrine e sajeje, si dhe angazhimin per lirne e saje,a,e, verasje ejuaje me injurance eshte versaje me qellinm, per te mbeture I humbur, dhe pa shioke, dhe nga ti nuk perfitoje as gje, ti dhe UDbashte te tjere jeni I te gjitha te keqijave qe I ka perjetuare rnia studnetore e Kosvse, dhe Kosvsa vete, dhe nacionlsiste asje, dhe inicijative ejote qe eshet dehsmuare eshte ka qene dhe mbetete rkim, krim, qe je I nderttuire me shpritinkRIMOGJEN, pera krim yte eshte shpifje, dhe trashigimi e taktkes serbe, elirja e kosobe te peerkete dhe tya, a,e tani kerkone et behem une victim, Bgazat BalioVICI I PA VLERE.shkencatr ?!!!!!!!!!

Shtrohet pyteja. Cili eshte volume yte qe e kan njerzite nga truni yt,si shkencatrqe fare nuk je, por veq titullin e ke..
Une gjykoje nga sjellet tyua, nga dizebnromate tua, nga propaganda ejote e rrejshme, qe je I falementuare,dhe eshte turp te shkruajshe dhe et foleshe diqka kunder PENES SHQIPTARE, dhe kunder sukseve dhe aktivitetei te Shoqatese,Pasi qe NE jemi shqiptar,kemi traditine tne dhe karakteristiak topna, “RRYP”gje qe eshte kultura.dhe aty ku eshte kultura eshte cdo gje e shenjte,dhe veteme ne culture cdo nejri I ka gjerat e rrala, por nuk eshet ajo q e kerkon ti.

Une ju kom shmang provokimeve tua,,frike nuk kom pase e as nuk kom, por perhire te kulturese, sepse jam teper I kulturum,dhe gjygji gjeti shkathetsin time qe tya te ben et pa vlere, sepse flaja ime eshet ligj, qe te beri te pa vlere, q emos te perseiten shpifjte tua, e a s enderrat tua, me enderren tende, ne as nje vit tjetre. Ti palaqo (Begazt Balio,) VIC I PA VLERE, duhesh te kerkojsh falje per turpin tend, si “njeri “ I tarshe qe je nga truni, debil per kete gje qe e ke shkruare, Pena shqipatre, keshilli drejtuse isaje, kryesia dhe forumistudentor, I hedhemi poshte qellimet e tilla negative te cdo nejeriu, te cdo shkencatrri te cdo shqipatri.

Qe te mesoheshe nga une lexeo,sepse : Kultra eshte stoli me e mira e cdo njeriu, e cdo shqipatrit, qe ti Bagzad Baloivci, nuk e ke,sepse tya te mungon, te mungone arsimi. E une kom qen, jam mbetem dhe gjiothemon do te jem ne sherbim te kultirese sime shqipatre,…………

Lexone REAGNIM,LAMTUMIRË PRIMITIVIZEM.

KË E PENGONE SHOQATA ALTERNATIVE E POTËVE PENA SHQIPATRE PRISHTINË

Shkruan Bahtir HAMZA,03.Dhjetro.2004..

Në gazetën “ars” të zotit Jubica të datës 27.qershor.2204.( e diele) nga çifti bashkëshortor Myrvete dhe Bagzad Baliu, në faqen 11 shkruhet për “letësinë dhe pashallaqet letrare , gjithashtu dhe për neverinë e tyre”( që përbuzin sukseser e Sh.A.P.”PENA SHQIPTARE”…

Meqë ky shkrim ka të bëjë me librin tim”ARBANIA”-II- të konkursit të dytë letrar,17,Dhjetor.2003.dhe me Shoqatën Alternative të poetëve”PENA SHQIPTARE” në Prishtinë,jam I detyruar të reagoj ndaj ketij shkrimi aspak kulturor por edhe asë kombëtar.

KJO SHOQAT ‘PENA SHQIPTARE’ ËSHTË AVANGARD E SË RESË

Begazad Balliu; ( njer emrin e vet le të mesonhet ta shkruaj fonatikisht sqip:Begzat me t, e jo Begzad, me d ) punëtor I Instuttit Albonaligjik,nga komuna e Gjilanit, me vulë dhe gadë shkencore,(marrë te dy gradat shpejt e shepejt,tani pasë luftës !?!! )I cili me shkrimin e tij në gazetën “ars”të datës 27,qersgor 2004, bën kritikë të maskuar kundër sukseseve të mija dhe përbuzë sukseset,- kunder suskseseve të mija dhe kundër qendrës për formimin e Shoqatës Alternative të Poetëve “ PENA SHQIPTARE “ që synon synon ndërtimin e njeriut në shpirt dhe me shpirt,të formimit të mendimit të lirë ,pa maska me sinçeritet.Ndërsa ju Begzad Baliu kërkoni lakmi nga “Ministria e Kulturës dhe e Çështjes Jorezidente të I mbyllen rrugët e “ PENSE SHQIPTARE “, e të ngritni në graden e juaj.

Falënderoj këtë “njeri të qujtur Begazd Baliu”, njfar puntori I Institutit Albanalogjik që ma dha mundësinë për tu bërë edhe më I njohur me punën time, me sukset e mia dhe për të hyrë në debat public, me njëfar BEGZAD BALIOVIC,I cili ka marrë Brenda 2-3 vjetëve dy tituj shkencor si shumë njerëz të tjer që kan ndërtuar shtëpit dhe dyqane me punë dhe para jot ë mbara.Ai,me intriga dhe santazhe, zotria mendermethanshme,Begazd( me –d)BALIOVIC,le te dijë se rruga ime dhe sukseset e mija në punën time,për Kosoven time,e jo edhe të ti, për atdheun tim jan të pa ndalshëme.Puna e Shoqatës “ PENA SHQIPTARE” janë Avangard e se resë, në rrugen e re të Kosovës, deri dje të larë me gjakë e të djegur me flakë.Është kombetraja ime,flamuri dhe hymni im, që ati(Begazad BALIOVICIT ) imungon,është dalja nga roberia qe ai nuk ka dhanë kontributin e vet,për te verteten e Kosovës.

Tani në këtë rast shtrohet pytja Si “shkanctar”ç’ka bërë ky Begzad(me-d, arabe )?!...për Kosovën dhe lirinë e saj.?!

Alarmi I juaj, por edhe I yti, me kritikë të të maskuar është I paqetë dhe vet shkrimi me nëntitull “Neveria” është një dëshmi I së ardhmes.Për ju është një fuqi e pafuqishme e zbarazur për “ PENEN SHQIPTARE” e pëer mua dhe mbi mua ju nuk keni vleftë e as vlera.

Më habitë fakti nëse jeni shkencëtar !? Atëherë pse merreni me kritika të maskuara ?! Vetë shkrimi yt është me përmbajtje kriminale të shpirtit Krimogjen, që ka si bazë problemet shoqërore që lufta në sherbim të se keqes duhet të ndërpritet dhe njerëzit e tillë duhen të prehen ma X,( me iks ) .Ja Iks mjaf I turpshem.

Më vjen keq që nuk e njiheni të vertetën.por ti ke hy Brenda të keqes së vet –X- ( iksit ) dhe mërsitesh për shoket etu që flasin me gjuhne e GRUSHTIT për të bër keq,të cilët në krah e kanë LAKMINË,( si dukuri e parandorisë sunduse ) që janë ujqer,korkodila e lugetër të sistemit shitës dhe ja fytyra e tij me –X- ( iks )nr.1.Por nuk deshirojë që askujt t’I ndodhë kjo dhe ja fytyra e jote me Iks,.>X< nr.2.Bindu se Iksat do të vazhdojnë……

Mendon që je triumfus meqë bën kritikë të maskuar e nuk kërkon kohë për njohjen e së vertetës ku në të njeten muaj ( qershor 2004 )preferon LAKMINËe reagimit si ndikim nga ata që janë afër teje me fytyra të zeza e të vrazhdeta me kapel SHKAU( kaqketa ) me titull”Dr.” që të detyrojnë të shkruash….

Më duket që nuk jeni të shqetësuar me –X-iksin, në fytyren tende, ngase kritika e juaj e maskuar njeh “ngjyren e kuqe” për përjetuesit e nënvizimit të fytyres me emrër SISTEMI.Në aktivitetin tim shifeni se hyni me kritikë të maskuara, fyrej brutale e gënjeshtera duke e ditur se dikush dikur ka menduar për mua keq e më keq. E unë në Kososë kam ardhur vullnetarisht për një imazh të përsosur pë juve t’ua nderroj mentalitetin dhe përberjenë shpirtërore t’ju mbush me të verteten e lirisë pasqyrë lire.

JU PRES NE FUSHËN E DIJES

Të ftoje të dalësh në fushën e dijes dhe dili zot fytyrës sate dhe fytyrave te shokëv tu në vijim shko ankohu në Ministri të Kulturës dhe të Çështjeve Jorezidente që të me tema të tilla dhe ndoshta e merr edhe ndonjë shpërblim dhe kjo qëndron me ata njerëzi të cilët I ke për vete…….kujtoje Rambujen…………

Atëherë e ka hapur librin tim “ARBANIA-II-” (NE PORET EJETES )ndërsa tani hape revsten time “PENA SHQIPTARE” nr 3.dhjetor.2004. dhe shife fotografinë tende me X ( iks) që nuk je I ari e as I fundit,që iksi është I ripëedorshem dhe të benë të pa vlerë,e qëllimi im është të të mbush me energji positive dhe me të vertëten në të dy anët.

E adhuroj të vertëten dhe jam shumë I sinqert.SEPSE JAM NË KRAHUN E AVANGARDËS SË RE TË KOSOVËS dhe ti kurrë nuk mund të hysh as si shkencëtar e as si “shqiptar” që të bëhësh anëtar I Shoqattës “PENA SHQIPTARE”. Unë nuk të kam pranuaras a tëhëra e as tani(deh a si dehure nuk do te te parnojë ) nuk e bëj këtë për shkak të ritushimit, mbulimit,këputjes apo skajimit tënd në divijimin e së vertetëse…..Por……Ti e din se unë bëj një jetë të thejshtë dhe pijë vetëm UISKI”Ballantaein” dhe nuk kam pag as nga qeveria e as nga shteti,me mban vajza ime qe e kam shtatë hera djal, me mban puna ime, punë që më bënë NDER.

Pasi ti si shkencëtar I ndershëm je I pari që merresh me mua, mendoj se jam figurë më e madhe se tisepse unë nuk kam titull,me sukseset e mia, sinçerisht kam arritur rezultate të shkëlqyeshme dhe kjo është ajo qëe me ngrit mua sepse te kam detyraura të merresh me mua për sukseset e mia e edhe ky është suksesi im.Rezultat që besojë se është mahnit bota shqiptarte

Ti ke dashur të bësh diçka, por nuk ke mundur,………………..

Dëshmi është që I ke mbetur besnik të keqes dhe fytyrave të vrazhdëta që I ke shokë në Instututin “NALBANOLOGJIK” ( Albanologjik )QË ËSHTË TEMPULLI I REXHEP QOSJËS…Me shokët e tu me fytyra të vrazhdëta më shikoje mua mërrolshëm e që të gjithëve kam për të ju rreshtuar me –X- (iks) në mënyrën shumë të dukshme në lirinë lirin e së vertetës të mnedimit të lirë,pa maska.DO TUA FUSË EDHE GJARPËRIN NË XHEP.

Me kritikën tyende të maskuar më ke futë në analet e historisë që ke menduar të më bësh keq, më ke bërë mirë, sepse medomos mua do të me studjoj dikur dikush , mundësi kjo që të me njohin edhe me shumë dhe unë kurrë nuk dorëzohem sepse jam njeri sjaramant, bukurosh dhe me prevojen time 23. vjeqare në mërgim,botës I kam ra përrreth ; përvëç tjerash unë karakterizohemme gjuhë të huja të cilat I prezentoj këtu në këtë vend të mallkuar me njerëzi të çuditshëm,shumë të mirë dhe shumë të këqinje.”BISHA TE EGRA” e që detyra e jona është të merrmi bashkë për shembujt e tyre të mieë e të këqinj sepse unë I njoh mentalitetin e popullit europjandhe më vjen keq që nuk e njoh menatlitetin e popullit tim shqiptar.Çuditrisht e dua Kosovën dhe kur jam I çmendur.

Bie fjala, Ministria e Kulturës, ka ndarë paratë në emrin tim – të “PENES SHQIPTARE” [ër botimin e librit (ARBANIA-II- ) e jop për posterrëm dimri apo për kompjutera të falsifikuar që nuk është Pentium .4.Ministria nuk e ka njohur Jusuf Vatovci, dhe nuk janë lëshuar paratë në emër të Jusuf Vatovcit.Kjo është që ti nuk e ke analizuar dhe kjo na detyron të marrim shembull nga njerëzit tjerë me vulë dhe gardë shkencore më autoritativë si TI e si Jusuf Vatovci, sepse Jusuf Vatovci, nuk kishte pasur shansë as të hynë aty ku kam hyrë unë.Për atë I kam besuar ; jo për posterrmë. Por si mësuesi im që ishte , metodë e mbresave të veçanta dhe marrëdhënieve të kujtimit, si mësusesi im.

Ju do të jeni një ngjarje e veçantë për 50 vite në kalim sepse keni korrur rezultate të krimit të dyfishte me lakmi e aq më mirë keni vulë e gradë shkencore.Unë nukm kam arritur ndonjë përparim të tillë me djersene huaj, por profesioni im unk ka të ndalur edhe pse vullnetarisht jam shkëputur nga ndjeshmeria e mërgimit, unë ju shof nga lartë në mënyren të përkryer jam këthyar nga mërgimi në Kosovë, kam hyrë në rrugën ë shtazëve ,lopëve dhe kujave, të korkodilave dhe HIJENAVE të zgjebosura.Si kombëtar që jam ju shoh nga retë e bardha dhe I luftoj maskat dhe hijete zeza të rënda të mitilit e të mitit komunist socialist.

Bagzat Bailo, VIÇ, I PA VLERË.

Ne u njohëm me hapjen e ekspozitës sime në Lokalet e Instututit Albaniologjik,( me 27.Nentro.2002 )dhe kurrë nuk kemi pasur diçka të keqë në mes veti dhe në mënyrë gjenetike nuk të kam paranuar anëtar të Shoqates sime. Për çdo mëngjes dhe në çdo mesditë ke ardhur me gruan dhe vajzën e kemi pirë kaffe se bashku dhe kemi shkembyarë bisedfa të ndryshme deri sa e kam mbyll ekspoziten 02.dhjetor.2002.

Moto e rrugës sime ka qenë dhe është për të ju testuar në pershojën e shpirtit dhe në ekulibrin e kokës, për të ju parë në siperfaqën e tokës juve që merrni me prodhimin e se keqës, juve që merrni me prodhimin e se keqës me te cilën merrni ju, me frikën dhe taktikën e juaj me maska të përqëndruara në përfitime hyni edhe në gara, por zgjedhja ejuaj është krimi.Ta dijsh se krimbat reagojnë shumë shpejt para se të logjikojnë dhe unë jam sjellur shumë mirë me ty.Dhe mbjaë ketë qendrim sepse je shqiptari im.

Akti I gërvishjese së fytyrës së individit me –X- ( iks) që bëhet sot do të bëhet gjithëmon sepse e nesërmja nuk ekziston, bëhet në emër të së vertetëse dhe e veçanta e iksit >X< është që keni mundësi të përmiresoheni dhe të karahasoheni më të mirin dhe me të keqin në përmbajtejen e besimit dhe të Shpërdorimit të Besimit,kështu u ekspozua edhe iksi yt, u ekspozua edhe fytyra e jote me >X<

Iks.Por, përrala e juaj në shkrimin tuaj me emrin SATAN ka të bëjë me jeten tënde profesionale.

TË FTOJË NE FUSHË E DIJES QË TA DISHË.

“ PENA SHQIPTARE” është simboli I historisë kombëtare,lirisë, sfidës, sakrificës dhe te NE e me NE është e Ardhmja e Republikave të Bashkuar (A.R.B )që nuk ka parti e qe ti nuk e kupton.Pra, në atë që lexohet në shkrimin tënd ty të mungon e verteta sepse dituria më e madhe na ndihmon të bëjmë edhe më shume………Urdhëro , mësohu nga UNË.TË PRES NË FUSHËN E DIJES.

Protesto për shkrimin tënd dhe për njerëzit që janë të falsifikuar me vulë e gradë shkencore, me diploma të falsofikuara duke ekujtura parollën e sistemit komunist : “Shqiptarima dajmu diplomu, ne znanju” ( “Shqiptarve I jepni diplomën, jo dijen “) që njerëzit si ju I paraprijnë nxënsëve studentëve, instutucioneve dhe natyrës që janë të zbukuraura nga statujat e komunizmit”komodem”.

Ju që I përkisni kohës me te erretë Staliniste, Brenda dhe jashtë isntutucioneve që ishit me emrin e përbrtuar me librezë të kuqe në funksionin eka fshimit të njerëzve……Që ta dishë, se UNë kam shkelur dhe përdhosur fytyrën e nje krimineli, ( me sy krokodile ) që e ka keqpërdorë besimi tim, besimin e ministries dhe nderin e vet,që e ka keqëpërdorë autoritetin e PENES SHQIPTARE,e aqë me keqë ka tradhtuar edhe nxënësin e vet.Pra, ky “njeri” që e ka destabilizuar moralin dhe karakterin e Shoqatës të Ministrisë, të avangardës së të resë, e me të jeni edheju që UNË ju kam shpërblyar për shkrimine juaj me IKS pra jeni >X< numer dy, që mundoheni të I mbylleni sukseset e të rinjëve në Shoqatën ton “PENA SHQIPTARE”. Pra është e pa mundshme që jut ë arrini ne qëllimet e juaja të nisura që nga viti 1964……( Dua te kujtoj se emri im ka qën I rrumbullakuar me ngjyrë te kuqe mbi poezitë e mija në maj te vitit 1976.poezitë qe se kanë pa dritën sepse kan pasë përmbajtjë nacionaliste .)

JAM KOMANDANT I PUNËS SIME

Prandaj, Jusuf Vatovci, mban përgjegjësi për : SHPËRDORIM BESIMI dhe KEQPËRDORIMI të pozitës, për keqpërdorimin e Vulës, për skenat e tmerrshme të ushtruara mbi mua, për gënjeshtrat që I ka bërë publike, per keqinformimim të njerëzve. Provat dëshmojnë se unë jam I pastër dhe kam pasë besimin e plotë duke e pajisur edhe me Çelsa të zyres.

Redaksia në libern ARBANIA –II- ( e jo lobrshkë) Begazd Bilio,VIÇ I PA VLERË, në faqen 51.është deshmija që ka treguar qtë që ka ditur nga Ministria e Kulturës sepse paratë kanë qenë të dedikuara nga Ministria për botimin e librit në mënyrë të sigurt për suksesin e krijusve të rinj, nxënësve ,studentëve të rriturve e mërgimtarve për rrolin e poezisë në hapsirën gjithëshqiptare.

Është shumë interesant se paratë janë tërhjekë nga banka në të njejtën ditë braenda katër orëve.shtrohete pytja Vallë çfarë veprimi është ky, që pa marrëveshje ka shuke(jarani ytë) dhe I ka tërhkekë të hollat ? me atë shpejtësi ( kujtojm Mercedesin ) a nuk është ky një lloj keqpërdorimi në mënyren e interesit përsonal ?! E ti Begzad Balio,VIÇI I PA VLERË, hyn në pikëlidhje për ta mbrojtur atë dhe për ta sakatosur “PENE SHQIPTARE” që është ë pa mundshme.Më pas të pakten ti mundesh t’I bëhesh krah atij duke me njohur mua që unë e udhëheqi “PENEN SHQIPTARE” e nuk ke ardhë së pari të konsultohesh me mua, se ku është realiteti dhe e verteta, se kush ja ka dhanë urdhëresen me shkrim Jusuf Vatovcit, për të bler kompjuter, dhe me kë ështe marrë vendimi për blerjen e kopjuterit.

Ta dijsh Begazd ( jo me d por me t ) Balio,VIÇ I PA VLERË, se në Shoqatën tonë ka rregull, ka kritere, drejtësi, ligje, liri,dashuri.E tin ë të njëten muja qershor 2004. hyn me kritikë të maskuar në gazetën”ARS” të zotiti Jubuca dhe fush e jote në gazetë është me presion të lartë dhe shoqerohet me egon e karakterit primitive local,që deshmone se je një fshtar shtazarka i prishure ne mendje,e aq me keq citon edhe Volterin………

Çuditërisht iksat do të vazhdojnë dhe nuk kanë përfundim.Pra, UNË jam qi që të ju Çliroj nga ndjenjat e errëta,locale të egocentrizimit e nga individualizmi,nga inati primitive personal.Pra bashkëshqiptaret e mija, baskëpuntor te mija, bashkëatdhetare mija, bashkëluftarte e mija, Thuani lamtumir primitivizmit që të nderrtoheni me truarin tim për mbretërin e së vertetëse dhe lirisë.

Medomos ke për ti parnuar të mirat dhe suksete e mia, për “PENEBN SHQIPTARE” të “PENES SHQIPTARE”,.Për nxënësit, studnetët., të rriturit dhe mërgimtaret mbarëshqiptarë……..

Qëllimet e juaja le të vazhdojnë.


UNE VAZHDOJ ME IKSA TË TJERË.


JU PRES NË FUSHËN E DIJËD.


Ky shkrim është I botuar nga gazetën “PENA SHQIPTARE” Dhjetor.2004. faqe.23.


Gazette PENA SHQIPTARE, shatete numra, si dhe kater librate, ARBANIA-I-II-III-IV- gjinden ne Bibloteken Kombtarene ne Prishtinë,në Tiranë, dhe ne bibliotekate tjera te Europese e te Botes.