MARATONA E KURVAVE SHQIPTARE

MARATONA E KURVAVE SHQIPTARE
MARATONA E KURVAVE SHQIPTARE

Friday, May 27, 2011

FLORI BRUQI.UDBA,shi.shqiptar nga Isniqi i DEQANIT


E vërteta mbi UDBA-shin,shqiptar Flori Bruqi
Nga: Bahtir Hamza, autor, editor.

Dy fjalë per krye agjenti shqiptar i Kosovës, i cili është armik dhe tradhtar i kombit shqiptar. Ky individ është bërë mjet i Shërbimeve Sekrete serbe dhe është ende duke punuar për ta.

Ky agjent shqiptar ka lindur në Isniq të Deqan, Flori Bruqi me emrin. Nëna e tij shqiptare, derisa ishte e martuar me Maxhun Bruqi, ishte ne mardhenje dhe takime J. Gjorgjeviç, me kombësi serbe. Nga kjo lidhje ka lindur Floriu. Kjo ngjarje është mbajtur e fshehur në fshehtësi deri në vitin 2005, kur të vërtetën rreth Flori Bruqi duke qenë bir i G. Gjorgjeviç doli.

J. Djordjeviq jetoi në Pejë, Kosovë që nga pas Luftës II Botërore 2. Në 1955 ai u bë Shef i Shërbimeve Sekrete të rajonit të Deqan dhe Pejës. Z. J. Djerdjeviqi ishte një mik shumë i afërt i familjes së Maxhunt Bruqi. Floriu ka lindur në Isniq më 29 qershor, 1952 dhe Gjorgjeviq, shefi i Shërbimeve Sekrete, si një gjest i miqësisë, ka pranuara ai për t'u bërë Kumar ose “nun” i Floriut, i cili u pagëzua me emrin "Florian".

Flori Bruqi u lind me aftësi të kufizuara, pasi ai kishte një problem të folurit, si pasojë deri në moshën 12 ai nuk mund të flasin shqip. Djerdjeviq, i cili zyrtarisht ishte komuar nun i Flori Bruqit, por në realitet ka qenë babai i Flori, u kujdes duke u kujdesur për djalin e tij me regjistrimin e tij në shkolla speciale për fëmijët me aftësi të kufizuara se pari në Pejë, dhe pas në Beograd, kështu që Flori ka jetuar në Beograd për më shumë se 10 vjet.

Floriu, ky bastard, me nënën shqiptare dhe me gjak serb në trupin e tij, u shndërrua në një armik i betuar i kombit shqiptar, ai u bë një instrument në duart e serbëve. Ai u bë rob i UDBA - serbo – Malazezve te sherbimit Secret Jugosllav. Ai u rrit shumë afre dhe shume ngushtë me Vladimir Gjorgjeviq, bir i z. Gjorgjeviç, i cili në fakt ishte vëllai Floriut.

Flori "Maxhun" Bruqi, ky individ pa asnjë vlerat morale dhe kombëtare, të cilët që nga viti 1981 u bë autor i shumë prapa akteve të skenës famëkeq kundër shqiptarëve, u shndërrua në një anmik të vërtetë e kombit shqiptar. Për këtë arsye ky individ nuk duhet të jetojnë në Republikën e Kosovës, ku jo vetëm që ai nuk ka kontribuar me ndonjë qëllimet patriotike, por në të kundërt, gjatë trazirave për pavarësinë e Kosovës në 1981, ai ka punuar ngushtë me shërbimet sekrete të UDBA kundër të rinjve shqiptarë dhe të tjerë shqiptarë Nacionalistët në Kosovë,.

Në Prishtinë, ky individ i degraduar, vazhdon aktivitetet e tij antinational përmes "bizneseve" të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme duke drejtuar dhe udhëzuar për shembull shumë grupe që të përqëndrohet në martesat e rregulluara në mes femrave dhe meshkujve shqiptare serbe. Kjo është pikërisht ajo që "Baca Bozh" të komunës së Klinës përdoret për të bërë, kur gjatë sistemit komunist, që përdoret për të rregulluar martesat midis femrave dhe meshkujve shqiptare.

Përveç veprimtarive të antinationalist që nga viti 1981, Flori Bruqi, gjatë viteve 1998-1999 prezanton veten si "gazetar e luftës" dhe deklaroi gjithashtu në mënyrë të gabuar që kishin shërbyer në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Ai dhënë informacione të rreme, parafabrikuara nga shërbimet sekrete serbe, për të Znj Carla de në Prishtinë në vitin 2003. Kjo përfshin informacion, si dhe të rreme mbi "organet e trupit të ushtarëve serbë dhe civilëve", e cila, sipas Flori, u transportuan në "Shtëpinë e verdhe" në Tropojë, Shqipëri. (Znj Karla de Ponte citon këtë informacion në librin e saj të luftës në Kosovë). Synimi i qartë ishte për të diskredituar Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës - qëllimet dhe vizionin e luftës.


Flori Bruqi UDBashi yne e luftoi: çlirimin e Kosovës, sespe ishte vegel serrbe nga Serbia, dhe rrjedhimisht pavarësisë e Kosovës.